Author Archives: Duc Nguyen

About Duc Nguyen

A young enthusiastic web developer. Love to play around with *nix system, PHP, and NoSQL.

Night Train – Chuyến tàu đêm

“Hi,
Đây là bài Night Train (Tàu đêm) do mính sác tác, hóa âm và play piano. Các bạn góp ý nhe.

The main theme của bài là cảm xúc lúc đi tàu đêm. Mình ngày trước sống ở Boston mỗi lần về nhà phải đi bằng tàu (xe lửa). Mà đi ban đêm thì ga rất vắng, người cũng ít. Ngồi trên tàu nghe, tiếng đường ray, nhìn cảnh thành phố về đêm, cảm giác rất mơ hồ và lạ. Bài Night Train mình viết là để capture lại cái cảm xúc đó. Các bạn góp ý nhe. Thân.”

patmetheny (Trí Huỳnh

Nguồn: Yeuamnhac.com

Tên bài hát: Night Train
Tác giả: Trí Huỳnh
Thể loại: Hòa tấu, Jazz
Độ dài: 04:03
Dung lượng: 7,43MB
Định dạng: MP3

<OBJECT ID=”MediaPlayer” WIDTH=320 HEIGHT=240 classid=”CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95″
codebase=”http://activex.microsoft.com/activex/controls/mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,7,1112&#8243;
standby=”Loading Microsoft Windows Media Player components…”
type=”application/x-oleobject”>
<PARAM NAME=”FileName” VALUE=”Night%20Train.mp3″>
<PARAM NAME=”ShowControls” VALUE=”1″>
<PARAM NAME=”ShowDisplay” VALUE=”0″>
<PARAM NAME=”ShowStatusBar” VALUE=”1″>
<PARAM NAME=”AutoSize” VALUE=”1″>
<Embed type=”application/x-mplayer2″
pluginspage=”http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/AllDownloads.aspx/&#8221;
filename=”Station1.asx”
src=”http://www.huynhsec.com/app/Night%20Train.mp3&#8243;
Name=MediaPlayer
ShowControls=1
ShowDisplay=1
ShowStatusBar=1
width=320
height=240>
</embed>
</OBJECT>

Advertisements